Fillarikesäfiilis -kuvakilpailun säännöt

Ehtojen hyväksyminen
Kilpailuun osallistuminen tarkoittaa, että osallistuja on lukenut säännöt huolellisesti ja hyväksynyt ne.

1. Kilpailun järjestäjä

Tunturi-Hellberg Oy Ltd, Varusmestarintie 26, 20360 Turku, joka mainitaan jäljempänä ”Järjestäjä”. Kilpailuun liittyvät kysymykset tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen info@tunturi.com.

2. Kilpailuaika

26.6.-7.8.2018.

3. Osallistumiskelpoisuus

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt pois lukien kilpailun Järjestäjän työntekijöitä ja heidän perheenjäseniään sekä organisaatioiden työntekijöitä, jotka ovat olleet tekemisessä tämän kilpailun kanssa. Järjestäjällä on oikeus sulkea kilpailun osallistuja välittömästi pois, jos kilpailija rikkoo sääntöjä tai käyttää muuten epärehellisiä keinoja. Jos voittaja on toiminut sääntöjen vastaisesti tai lainvastaisesti, johtaa tämä hylkäämiseen. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä tuotteen tai palvelun ostamista.

4. Osallistuminen kilpailuun

Kilpailuun voi osallistua Facebookissa (@TunturiBike) ja Instagramissa hashtagilla #fillarikesäfiilis. Osallistuja vastaa, että hän on luonut kilpailuun toimittamansa materiaalin itse, eikä se loukkaa tekijänoikeuksia ja muita immateriaalioikeuksia. Kilpailuun voi osallistua useammalla kuvalla. Lähettäessäsi kuvia, annat samalla Järjestäjälle luvan julkaista niitä Tunturi- ja/tai Nishiki somekanavilla ja/tai nettisivuilla. Järjestäjä pidättää oikeuden poistaa kuvan, joka loukkaa lakia, on sopimaton tai vastenmielinen.

5. Palkinnot

Palkitsemme kolme parasta kuvaa. Voittaja saa Tunturi Loiste -polkupyörän (arvo 429 €). Toiseksi tullut saa Haltin Caima -kuoritakin (arvo 109 €) ja kolmanneksi tullut saa Ticket To The Moon Single Moonhammock -riippumaton (arvo 45 €). Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muuhun tuotteeseen, eikä siirtää kolmannelle taholle.

6. Voittajan valinta ja palkintojen lunastus

Tuomaristo valitsee kolme parasta kuvaa. Arviointiperusteita ovat pyöräilykesäfiiliksen välittyminen kuvasta, yllättävyys ja persoonallinen näkökulma. Kolme parasta kuvaa valitaan viikolla 33. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti Facebookin tai Instagramin yksityisviestin kautta. Voittajien tulee pyynnöstä toimittaa yhteystiedot palkinnon toimittamista varten. Jos voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa voittajan julkistuksesta, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa voittajalle. Tällaisessa tai vastaavassa tapauksessa Järjestäjällä on oikeus valita kilpailuun osallistuneiden joukosta uusi voittaja.

7. Facebookin ja Instagramin osallisuus

Tämä kilpailu ei ole Facebookin tai Instagramin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima, eikä millään tavalla liity edellä oleviin tahoihin.

8. Järjestäjän vastuu

Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista kustannuksista, jotka liittyvät palkinnon vastaanottamiseen tai sen käyttämiseen esim. polkupyörän ajokuntoon laittaminen ja palkintojen rahtikustannukset. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei heikennä kuluttajasuojalain mukaan kuluttajille kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää osanottajia kohtaan.

9. Henkilötietojen käsittely

Järjestäjä käsittelee kilpailuun osallistuvien tietoja ainoastaan kilpailun toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi.

10. Kaikkia osallistuneista koskee viralliset säännöt

Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan kilpailun sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin, oikeuden keskeyttää tai perua kilpailun milloin tahansa, ilmoittamalla siitä Tunturi- ja/tai Nishiki -somekanavissa ja/tai nettisivuilla. Järjestäjän päätös on sitova ja lopullinen mahdollisissa riitatapauksissa.